Slovenská rektorská konferencia

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
SRK

Aktuality

Tlačiť PDF

Slovenská rektorská konferencia informuje:

 • Nový web SRK https://www.srk.sk/sk/.
 • Slovenská rektorská konferencia ďakuje svojim partnerom za spoluprácu, členom akademickej obce za podporu a všetkým prajeme príjemné a veselé prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka. PF 2017
 • Letné kurzy pre vysokošolských pedagógov "Placing Students in the Center: Student Centered Learning in European Universities" na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti.
 • 12. a 13. 12. 2016 sa konalo 79. zasadnutie SRK v Nitre - linka, uznesenia, tlačová správa, fotografie. Médiá, ktoré informovali o zasadnutí: Školský servis 17. 12. 2016.
 • Horizon 2020 - EUA zverejnila príspevok v rámci verejnej konzultácie o hodnotení programu Horizon 2020 v polovici programového obdobie - linka. K Horizon 2020 prijali stanovisko aj Európsky hospodársky a sociálny výbor (SVK verzia) a LERU. Odkaz na prebiehajúcu verejnú konzulltáciu Horizon 2020 (linka), ktorá je dostupná do 15. 1. 2017. EUA už zverejnila svoju víziu pre nový rámcový program pre výskum a inovácie EÚ - linka a tlačová správa EUA.
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie úspešne prešla medzinárodným hodnotením a akreditáciou v European Association of Establishments for Veterinary Education. V rámci asociácie je tak 11. vysokou školou z 96 členov, ktoré získali akreditáciu - linka.
 • Nové číslo Aktuality Zväzu - časopis OZPŠaV na Slovensku č. III, november 2016 - linka.
 • Dňa 29. 11. 2016 Rada pre konkurencieschopnosť (časť výskum) prijala odporúčania na podporu mladých výskumníkov - tlačová správa Rady EÚ v AJ a tlačová správa v SJ, tlačová správa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, odporúčania. Záznam z tlačovej správy z 29. 11. 2016 z Rady EÚ - linka. Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov AJ- linka.
 • Dňa 28. 11. 2016 sa konalo rokovanie za okrúhlym stolom zorganizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva, na ktorom sa za Slovenskú rektorskú konferenciu zúčastnili prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (prezident), prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (viceprezident) a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (viceprezident) - linka.
 • Organizácia Eurostudent má svoj blog - linka.
 • Univerzity a národné rektorské konferencie združené v Európskej asociácii univerzít predložili stanovisko v rámci hodnotenia programu Erasmus+ v polovici programového obdobia - linka.
 • Súťaž o granty pre mladých výskumníkov v zelenej chémii "PhosAgro/UNESCO/IUPAC Green Chemistry special grants for research projects on phosphogypsum" otvorená do 28. 2. 2017 - linka.
 • Veda a ty alebo Journées internationales de la culture scientifique (JICS) – Science & You predĺžilo registráciu do 1. 12. 2016 - linka.
 • Európske fórum zamerané na kvalitu vysokého školstva (EQAF) sa konalo od 17. do 19. 11. 2016 v Ľubľane. Prezentácie sú zverejnené na webovom sídle konferencie - linka.
 • V rámci projektu USTREAM (Universities for Strategic, Efficient and Autonomous Management) sa vysoké školy na Slovensku môžu zapojiť do dotazníkového prieskumu o efektívnom využívaní zdrojov - linka. Viac informácií o projekte je dostupných na webovom sídle EUA - linka.
 • Štúdia o cezhraničnej spolupráci v Dunajskom regiópne "Crossing the Borders" - linka.
 • 17. 11. 2016 si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu a medzinárodný deň študentov.
 • Ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva - linka a Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva) - linka.
 • V rámci galavečera Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa konal 10. 11. 2016, SRK udelila Cenu za umenie študentovi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bc. Jakubovi Dušičkovi za umelecké dielo nadnárodného významu "Vizuálna identita slovenského predsedníctva v Rade EÚ". Jakubovi srdečne blahoželáme. Linky: Cena SRK za umenie, Jakub Dušička, informácia o cene pre médiá.
 • V rámci Slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa v Bratislave konala 27. a 28. 10. 2016 konferencia „Úloha občianskej spoločnosti v európskej energetickej únii: zabezpečenie bezpečnej, udržateľnej, konkurencieschopnej a cenovo dostupnej energie“. Konferenciu organizovala skupina Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zastupujúca občiansku spoločnosť, ktorej členom je aj prezident SRK Rudolf Kropil. Spoluorganizátorom podujatia bola SRK. Viac o konferencii: informácia, program.
Posledná úprava: streda, 18 január 2017 10:40  

Oznamy

Open Access Explained!


seo canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim kanunlar web security engelliler teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati canakkale canakkale balik tutma search